音声シム

Sim nghe gọi

Miễn cước tháng đầu
・Đầu số 070,080,090
・Không giới hạn dung lượng theo ngày
・Miễn phí giao hàng toàn Nhật Bản
※ Đăng ký Online, nhận hàng sau 1~3 ngày


データシム

Sim data

Miễn cước tháng đầu
・Miễn phí hoà mạng
・Không giới hạn dung lượng theo ngày
・Miễn phí giao hàng toàn Nhật Bản
※ Đăng ký Online, nhận hàng sau 1~3 ngày


ポケットWi-Fi

Wi-Fi cầm tay

Miễn cước tháng đầu
・Miễn phí hoà mạng, miễn phí thiết bị
・Không giới hạn dung lượng theo ngày
・Miễn phí giao hàng toàn Nhật Bản
※ Đăng ký Online, nhận hàng sau 1~3 ngày


固定Wi-Fi

Wi-Fi cố định

Miễn phí lắp đặt
・Tặng thiết bị phát Wi-Fi tốc độ cao
・Không giới hạn dung lượng theo ngày
・Hỗ trợ Wi-Fi dùng tạm chờ lắp đặt miễn phí
※ Đăng ký Online, hỗ trợ thủ tục 24/7